Moudrost

Téma

Když mluvíme o moudrých lidech, mnozí si vzpomenou hned na dalajlámu, na Nelsona Mandelu, možná i na papeže Františka. Co jejich moudrost vyjadřuje? A co to ta moudrost vlastně je? Dostane ji člověk jako dar do vínku, nebo spočívá ve schopnostech, které se lze vlastně i naučit?

V knize Weisheit (česky Moudrost) autorka Judith Glück (1969) rozebírá Tajemství moudrých lidí. Mnoho let bádala ve svých psychologických výzkumech a lidskou  moudrost shrnula do pěti vlastností:

-otevřenost novým perspektivám,

-schopnost vcítit se,

-schopnost reflektovat,

-rozumné zacházení s vlastními pocity,

sebedůvěra.

 

S těmito vlastnostmi se ale nenarodíme, je možné se je i naučit. Moudrým se tedy může stát každý.

Poznat moudrého člověka je snadnější než popsat samotnou moudrost. Tady je popis od Judith.

Princip 1:

Otevřenost

Ochota přistoupit na nové zkušenosti, jiný způsob myšlení, změna. Moudrost se může rozvinout jen tehdy, když jsou lidé ochotni se i trochu změnit. Otevřenost k jiným lidem můžeme ve všedním životě kdykoliv trénovat. Velmi napínavé a poučné je, když se v tom pocvičíme na osobách, které nám nejsou tak blízké. Jako třeba učitelka, která se zaměřila na problematického žáka, jako pečovatel ve styku s náročnou pacientkou, jako zaměstnanec v blízkosti nepřístupné kolegyně nebo se distancujícího šéfa. Pokuste se zcela cíleně projevit zájem o takového člověka a zeptejte se ho na jeho život a na pradůvody jeho chování. Potom snad vznikne zcela nový druh kontaktu. Možná i lépe pochopíte, proč se tento člověk tak chová, jak to dělá, a to i bez toho, abyste ho museli mít rádi. Možná se nestane nic anebo se váš dojem jen potvrdí. V každém případě jste připustili možnost, aby se vaše fixní představy uvolnily a začali jste rozlišovat.

Princip 2:

Zacházet dobře s pocity

Jak senzibilní je člověk pro komplexnost vlastních pocitů a jak dobře umí s nimi dle situace zacházet? Proč se někdy nepodaří jednat tak, jak by se vlastně mělo? Víme, že by bylo lepší, ať pro danou situaci, nebo pro vlastní dobrý pocit, kdybychom se nerozčilovali nad neslušnou číšnicí nebo kdybychom teenagerovi přátelsky vysvětlili, že to špinavé nádobí patří do myčky. Intenzita našich pocitů nám brání v klidu vše zvážit a jasně myslet. Moudří lidé to umí lépe než ostatní. Je to především tím, že je jim jasné, jak nedůležitá ta situace vlastně je. Ale: moudří lidé neignorují nebo neskrývají své pocity. Vy je vnímáte, měříte přitom jejich význam a víte, jak s nimi naložit, a to také podle toho, jak to situace vyžaduje.

Princip 3:

Schopnost se vcítit

Už od přírody spíše inklinujeme k tomu, že svůj soucit vypínáme, když jde o lidi, kteří jsou považováni za nějak jiné, anebo když patří do jiné skupiny. Toto instinktivní chování má své kořeny pravděpodobně v naší evoluční minulosti. Dnes je mnohdy vidět odmítání jiné skupiny, když nám chce něco reálného nebo společného vzít. K mnoha iluzím, které moudří lidé překonali, patří tedy také stereotypy, představa, že jiní lidé mají určité vlastnosti na základě skutečnosti, že patří do určité skupiny. Kdo ví, že lidé jsou všude různí, kdo všude našel přátele, tomu bude zatěžko nemít s ostatními soucit.

Spolucítit nebo vcítit se je důležitá vlastnost, která nám může pomoci být moudřejší. Protože moudří lidé pomáhají ostatním tím, že dají dobrou radu. Je to nejčastější asociace, kterou mají už děti, když se řekne moudrost. Moudří lidé jsou schopni poznat, co někdo potřebuje, a jistým způsobem mu zprostředkují to, co ten dotyčný umí přijmout.

Princip 4:

Kritická reflexe

Moudří lidé přemýšlejí. Dělají to rádi a častěji než ostatní lidé, a především myslí často i o něco dál. Mnoho lidí inklinuje k tomu, že komplikovanější chování zjednodušují. Když politik slíbí jednoduchým způsobem vyřešit problém, na němž si všichni předchozí vylámali zuby, a publikuje to jako na základě lidského rozumu, přitáhne to tak důvěřující voliče. Moudří lidé reagují naopak skepticky. Vědí, že pozadí takového problému je komplexní, že je tady mnoho spoluúčastníků s rozličnými perspektivami a potřebami a že u všech jednoduchých řešení – často těch slabších – se někde zaseknou. Moudří lidé zkusí najít řešení a vybalancovat ho tak, aby našli co nejlepší kompromis. Už jen ta ochota hovořit se všemi a vžít se do jejich názoru, může někdy konfliktní situaci uklidnit natolik, že je pak možné společným hledáním dospět k možnému řešení.

Princip 5:

Překonání iluzí o kontrole

Realistický odhad vlastních možností a hranic

Všichni máme svoje iluze. Více jak polovina lidí věří, že jsou nadprůměrně inteligentní, skoro všichni se považují za dobré lidi a jsou spokojeni se svým životem. Samozřejmě věříme, že jsme všeobecně s naším přesvědčením v právu. Obzvlášť zajímavou oblastí jsou iluze o kontrole: mnoho lidí přeceňuje vliv, který mají sami na události ve svém životě. Myslíme si, že se nám nic nemůže při autonehodě stát, protože řídíme my, jsme opatrní a chránění. Tomu, že nám někdo pod vlivem drog nebo záměrně vjede do cesty, nejspíš nezabráníme, ale také nám nic nepomůže, když na taková nebezpečí budeme neustále myslet! Pro naši radost ze života je podstatně lepší, když věříme, že svůj život máme tak nějak pod kontrolou. Moudří lidé si nedělají o kontrolování žádné velké iluze. Moudří lidé nemají buď žádné iluze anebo menší než ti ostatní. Vědí z vlastní zkušenosti, kolik se toho v životě může stát bez toho, aniž bychom to předvídali, a že ostatní lidi lze přeměnit jen v některých případech. Tohoto vědění se ale nebojíme, nejsme bezbranní nebo depresivní, protože naše zkušenosti nás také naučily důvěřovat a umět přijmout to, co se stane, a pracovat s tím. Víme, že máme sílu vše zvládnout, nehledě na to, co se stane. Kromě těchto pěti principů je klíčový postoj k životu. Ať se děje, co děje, mít schopnost vyrovnat se s tím, a to konstruktivně. Vlastní životní zkušenosti umět rozvinout až do moudrosti.

Zpět
Nejnovější pracovní nabídky

Top články

Covid nás vyděsil

Nikdo nebyl připraven. Nikdo na této planetě.

Celý článek

Na co jsem hrdá?

Debi žije střídavě v Kanadě – kousek od Toronta –...

Celý článek

Moc internetu

Na otázku "Jakou moc má internet dnes" odpovídá profesor...

Celý článek
Téma

Život je příliš krátký na později

Samozřejmě chceme, aby se rodina podílela na našem životě....

Celý článek
Téma

Covid nás vyděsil

Nikdo nebyl připraven. Nikdo na této planetě.

Celý článek
Téma

Život je příliš krátký na později

Samozřejmě chceme, aby se rodina podílela na našem životě....

Celý článek
Příběhy

Na co jsem hrdá?

Debi žije střídavě v Kanadě – kousek od Toronta –...

Celý článek
Téma

Život je příliš krátký na později

Samozřejmě chceme, aby se rodina podílela na našem životě....

Celý článek
Téma

Zvídavost prodlužuje život

Zbavuje strachu a může nám i dokonce prodloužit život....

Celý článek