Není nikdy pozdě na slušnost

Téma

Již delší dobu přemýšlím o stavu naší civilizace v jedenadvacátém století. Troufla bych si nazvat současné období jako „morální krize“.Co je krize? Co je morálka?

Krize je vypjaté období, kdy jsou lidé, jednotlivci, společenství, náboženství, organizace, státy, uskupení vystavovány zkouškám a nečekaným situacím. Dnes jsme všichni ve světě ohroženi šíření koronaviru.

Nikdo to nevěděl.

Nepřipravili jsme se na to. Na strach ze smrti, kterou může způsobit vir, vyslovovaný miliardou úst a diskutovaný skupinami lidí různého vyznání a ovlivněnými rozdílnými kulturami a politikou na této planetě. Každý má právo na svůj názor, říkám jako demokrat, ale ne každý má „patent na rozum“ a už vůbec ne na soudy vedoucí k zavržení druhého. Ten má také strach.

Morálka z latinského slova moralitas, znamená správné chování a celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva zase tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení nepřicházejí sankce (potrestání).

Slovo se někdy používá jako synonymum pro mravnost a etiku vůbec, ani v běžné řeči však neznamená pouhou slušnost nebo etiketu, nýbrž zásady důležitější a závažnější, které podle T. Hobbese zajišťují „pokojné spolužití a svornost“. Takové „morální chování“ lze nalézt i u zvířat. Od práva se morálka obvykle odlišuje tím, že se nedá soudně vymáhat, i když ji společnost často podporuje tím, že přestupníky pohrdá nebo se jim vyhýbá, případně je i vylučuje.

V běžné řeči i ve filosofii se morálkou obvykle rozumí principy a zásady správného jednání, jimiž se člověk řídí z vnitřního přesvědčení, ne ze strachu či donucení. Normativní význam slova morálka zdůrazňuje, že se jedná o zásady všem rozumným bytostem společné, kdežto kulturní odlišnosti jsou druhořadé.

Podstatnou složkou každé morálky je zásada „nikomu neškodit“, případně i poškození druhých předcházet, často vyjádřená řadou jednoduchých zákazů. Klasickou formou obecné morální zásady je tak zvané Zlaté pravidlo:

  • „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ (Bible, Tob 4,15)
  • „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ (Bible, Lk 6,31).
  • „Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ (Mahábhárata. Anušasána parva, 113,8)

Doufám, že zvítězí zdravý lidský rozum, i když zápasíme s nákazou a strach nás ochromuje. Krizi překonáme! Není nikdy pozdě být k sobě ohleduplní a slušní.

Zpět
Nejnovější pracovní nabídky

Top články

Covid nás vyděsil

Nikdo nebyl připraven. Nikdo na této planetě.

Celý článek

Na co jsem hrdá?

Debi žije střídavě v Kanadě – kousek od Toronta –...

Celý článek

Moc internetu

Na otázku "Jakou moc má internet dnes" odpovídá profesor...

Celý článek
Téma

Život je příliš krátký na později

Samozřejmě chceme, aby se rodina podílela na našem životě....

Celý článek
Téma

Covid nás vyděsil

Nikdo nebyl připraven. Nikdo na této planetě.

Celý článek
Téma

Život je příliš krátký na později

Samozřejmě chceme, aby se rodina podílela na našem životě....

Celý článek
Příběhy

Na co jsem hrdá?

Debi žije střídavě v Kanadě – kousek od Toronta –...

Celý článek
Téma

Život je příliš krátký na později

Samozřejmě chceme, aby se rodina podílela na našem životě....

Celý článek
Téma

Zvídavost prodlužuje život

Zbavuje strachu a může nám i dokonce prodloužit život....

Celý článek